B.A בכלכלה וניהול ובלימודי מזרח אסיה | המכללה האקדמית תל חי

B.A בכלכלה וניהול ובלימודי מזרח אסיה

B.A בכלכלה וניהול ובלימודי מזרח אסיה
  • B.A בכלכלה וניהול ובלימודי מזרח אסיה

B.A בכלכלה וניהול ובלימודי מזרח אסיה

הכלכלות האדירות של סין ויפן תופשות כיום את המקום השני והשלישי בעולם אחרי זאת של ארה"ב. אין תופעה כלכלית בעולם שאיננה מושפעת מתהליכים שקורים במדינות אלה. התחרות הכלכלית בין שתיהן, ובינן לבין ארה"ב מעצבת במידה רבה את המציאות החברתית והגיאו-פוליטית העולמית והשפעת תהליכים אלה מורגשת בכל תחומי החיים גם כאן בישראל. השילוב בין שתי התכניות יספק הבנה טובה יותר של תופעות מרכזיות בכלכלה העולמית ומנגד יאפשר בסיס חשוב להבנת המציאות במדינות מזרח אסיה.
התוכנית כוללת: 

לימודי כלכלה וניהול הינם תחומים שהביקוש להם בשוק העבודה נמשך ויימשך. תמיד ישנו צורך בכלכלנים ובאנשי ייעול ובתנאי שהוכשרו כהלכה. אולם לימודי כלכלה וניהול הם גם נושאים בחובם פאן אשר ממלא את הלומד בסיפוק אישי. תלמידים אשר סיימו תואר ראשון הם אזרחים מודעים יותר ומבינים כיצד המשק בכללותו והפירמות בו מתנהלות. כך שהלימודים מאפשרים גם הבנה מעמיקה וגשר ללימודי המשך גם בתחומים משיקים.

החוג למזרח אסיה הינו אחד החוגים הכי מעניינים ורלוונטיים לעולם החדש, שהרי מדינות מזרח אסיה- סין, יפן, קוריאה והודו- הולכות ומחזקות את מעמדן בכלכלה ובפוליטיקה העולמית. הקשרים הכלכליים של ישראל עם מדינות אלו מתפתחים משנה לשנה, ויוצרים ביקוש הולך וגדל לאנשים הבקיאים בתרבויות מזרח אסיה.

הלימודים בחוג מקיפים תחומי ידע רבים וכוללים שפה (סינית או יפנית), היסטוריה, ספרות, חברה, פוליטיקה, כלכלה, אנתרופולוגיה, פילוסופיה ודת.
מדינות מזרח אסיה בעלות עושר תרבותי ורעיוני, מה שהופך את הלימודים למרתקים מאין כמותם.

הקבוצות קטנות והאווירה תומכת.
הלימודים כוללים בין היתר סדנאות העשרה וכנסים מחקריים.

הבוגרות והבוגרים שלנו: 

הבוגרים שלנו הם בעלי ידע עדכני ומתקדם בכלכלה וניהול, בעלי חשיבה יצירתית וביקורתית ובעלי יכולת התמודדות בעולם העסקי הדינאמי של המאה ה 21 עם רקע תיאורטי עמוק ויכולת יישום הידע באופן מעשי באירועים מורכבים של ארגונים בעולם העסקי והציבורי.
בנוסף ניתן למצוא בין בוגרינו כאלו שהשתלבו במגוון תפקידים במשרדי הממשלה, בחברות גלובליות, בחברות הייטק וסטטרט-אפ, בתחום החינוך, בתחום התיירות ועוד. כל אלו מיושמים לשוק עבודה אשר מאופיין בגלובליזציה הולכת וגדלה בכלל ועם הפנים מזרחה בפרט. בוגרינו משלבים שני תחומי ידע אשר רלוונטיים למגמה זו.