.B.A במדעי החי- מסלול בריאות בעלי חיים | המכללה האקדמית תל חי

.B.A במדעי החי- מסלול בריאות בעלי חיים

.B.A במדעי החי- מסלול בריאות בעלי חיים
 • .B.A במדעי החי- מסלול בריאות בעלי חיים

.B.A במדעי החי- מסלול בריאות בעלי חיים

התוכנית כוללת: 

מסלול הבריאות לבעלי חיים יאפשר לסטודנטים להיחשף לנושא בריאות בעלי חיים כבר בתואר הראשון ולהיות אטרקטיביים יותר ומוכנים יותר ללימודי ווטרינריה בארץ ובחו"ל. הסטודנטים במסלול ילמדו ויתנסו בנושאים הקשורים לרווחת בעלי חיים, בריאותם וסוגיות הקשורות במחקר ביו-רפואי ובתפר שבין בני אדם – משק – וסביבה. נושאים אלו מצויים בחזית המחקר בבריאות בעלי חיים והאדם ושמירת טבע. 

תוכנית הלימודים בת 140 נקודות אקדמיות המקנה תואר ראשון במדעי החי B.Sc. התוכנית כוללת את כל קורסי החובה של התואר במדעי החי בתוספת הרחבה משמעותית בתחום של בריאות בעלי חיים.

תוכנית המסלול מכילה:

 1. כל קורסי חובה של החוג במדעי החי.
 2. קורסי חובה של המסלול בתחומים של אנטומיה, פרמקולוגיה, פתופיזיולוגיה ו/או מחלות של כלבים וחתולים.
 3. קורס בחירה אחד לפחות מכל אחד משלושה תחומים (סלים) מוגדרים:
  1. סל קורסים שעוסקים במחוללי מחלות בבעלי חיים (לדוגמא, וירולוגיה ופרזיטולוגיה).
  2. סל קורסים שעוסקים בגידול בעלי חיים לצרכים מסחריים (גידול מעלי גירה קטנים, גידול בקר וגידול חרקים).
  3. סל קורסים שעוסקים וגידול בעלי חיים לצרכי שימור והשבה לטבע (ממשק בעלי חיים בטבע וניהול פינות חי וגני חיות).
 4. קורסי בחירה מתוך מגוון קורסי הבחירה של התואר במדעי החי, כמפורט בשנתון החוג.
הבוגרות והבוגרים שלנו: 

בוגרי המסלול לבריאות בעלי חיים אמורים להפוך לבעלי מודעות בנושא רגיש זה, ולהיות חשופים ואטרקטיביים לתעסוקה בניטור ומחקר בתחום זה. כמו כן, מבחינה תעסוקתית ישנו שוק לבוגרי תואר בביולוגיה שהם בעלי גישה מעשית לטיפול בבעלי חיים בטבע ובמשק, שיכולים לתקשר עם ווטרינרים ועם הציבור. עבודה עם בעלי חיים אינה מצטמצמת לחיות משק, חיות מחמד וחיות בר, והיא גם עולה במחקר הביו-רפואי ובתעשיית התרופות – תחום הזקוק לעובדים מיומנים, בוגרי המסלול המוצע יוכלו גם להוסיף אליו גישה מקצועית וחומלת. לפיכך, אנו צופים כי המסלול המוצע יגדיל את האפשרויות ללימודי המשך ותעסוקה בקרב בוגרי החוג למדעי החי.

בוגרי המסלול יוכלו להשתלב בתחומים הבאים:

 1. הגשת טיפול רפואי לבעלי חיים כעוזרים לרופאים וטרינריים.
 2. הגשת מועמדות ללימודי רפואה וטרינרית (למסיימים עם ציונים מתאימים ועמידה בדרישות קבלה ספציפיות) בבית הספר לרפואה וטרינרית על שם קורט באוניברסיטה העברית בירושלים, כמו גם בבתי ספר לרפואה וטרינרית בחו"ל.
 3. לימודים לתארים מתקדמים, תואר שני ודוקטורט, בתחומים שקשורים בבריאות בעלי חיים עצמם (חיות משק ובעלי חיים בבר) או בתחומים שעושים שימוש בחיות מודל למציאת תרופות לבני אדם.
 4. מחקר ופיתוח בחברות ביו-טק, אגרו-טק ומעבדות ומכוני מחקר פרטיים או ציבוריים בתחומי מדעי החיים והרפואה.
 5. ניהול בגני-חיות ובפינות חי, המחזיקים בעלי חיים בתנאי שבי למטרות חינוך, כמו גם לצורך טיפוח בעלי חיים הנמצאים בסכנת הכחדה והשבתם לטבע.
 6. ארגונים ממשלתיים ושאינם ממשלתיים העוסקים בחקלאות, שמירת טבע ושמירת הסביבה, בהם: משרדי החקלאות, הסביבה והבריאות.
 7. גידול חיות משק וחיות מחמד, חיות מחמד ונוי כולל חיות אקזוטיות, מסוסים עד ציפורים, זוחלים ודגי נוי.
 8. חברות בתחומים של ייצור ושיווק של ציוד, מכשירים ומזון הדרושים לגידול וטיפוח חיות משק.