.B.A בפסיכולוגיה ובלימודי מזרח אסיה | המכללה האקדמית תל חי

.B.A בפסיכולוגיה ובלימודי מזרח אסיה

.B.A בפסיכולוגיה ובלימודי מזרח אסיה
  • .B.A בפסיכולוגיה ובלימודי מזרח אסיה

.B.A בפסיכולוגיה ובלימודי מזרח אסיה

שילוב מוצלח מאוד לאנשים המעוניינים ללמוד על התנהגות אנושית ותורות המזרח . מתאים לאנשים שתרבות והתנהגות מסקרנת אותם, שהבדלים בין תרבותיים מרתקים אותם , וכאלה שהיו רוצים לדעת כיצד ניתן לשלב בין שני העולמות לכיוונים אקדמיים ועסקיים. שילוב של שתי תכניות אלה יספק כלים חשובים להבנת תורות מרכזיות בתרבויות סין ויפן כגון הבודהיזם והקונפוציניזם שעוסקות באופן נרחב בהיבטים מנטליים ותודעתיים של נפש האדם, ויוסיף רובד השוואתי מרתק ללימודי הפסיכולוגיה.

התוכנית כוללת: 

תכנית זו כוללת שילוב של החוג לפסיכולוגיה והחוג ללימודי מזרח אסיה.
הלימודים כוללים שימוש במעבדות ייעודיות וחדישות לצורך ניתוח והבנת תהליכים בתחום המחקר הפסיכולוגי, בשילוב לימודי סינית או לימודי יפנית לפי בחירת הסטודנט.
שיעורי השפה במזרח אסיה מועברים ע"י מורים מסין ומיפן.
הקבוצות קטנות והאווירה תומכת.
 

הבוגרות והבוגרים שלנו: 

בוגרינו מתקבלים לתוכניות מובילות בשוק העבודה, בתכניות פסיכו-חינוכיות, מנהלי כוח אדם בארגונים, מורים למדעי החברה ופסיכולוגיה בבתי ספר תיכוניים, עוזרי מחקר ועוד.