ביטוח תאונות אישיות | המכללה האקדמית תל חי

ביטוח תאונות אישיות

מצורפים לעיונכם ולידיעתכם המסמכים המפרטים את ביטוח תאונות אישיות שנרכשו עבור כלל הסטודנטים במכללת תל-חי מחברת הביטוח מנורה.

פוליסת תאונות אישיות