קורסי הכנה לפקולטה למדעים | קורסי חובה - המכללה האקדמית תל חי

קורסי הכנה הפקולטה למדעים שנה"ל תשפ"א

:קורסי הכנה למדעים יתקיימו בתאריכים הבאים

30/08-15/09/2020 - לימודים סדירים.

17/09-01/10/2020 - תקופת בחינות.

הקורסים יתקיימו במכללה האקדמית תל חי, קמפוס מערב, בניין 7, קומה 1, כיתה 7114.

פירוט נוסף במערכת השעות *המערכת כפופה לשינויים. 

 

כל קורסי ההכנה פתוחים לכל המעוניין, גם אם טרם התקבל ללימודים. אנו ממליצים לכל מי שרוצה להכין עצמו היטב ללימודים להשתתף בקורסים.

מועמד שהתקבל ללימודים בתנאי שילמד את קורס/י ההכנה חייב ללמוד קורסים אלה ולעמוד בהצלחה בדרישות הסיום שלהם. אי-השתתפות בקורס או אי-עמידה בדרישות הסיום יגרמו לביטול קבלת המועמד ללימודים.

מועמד לחוגי המדעים אשר טרם התקבל, בעל 3 יח"ל במתמטיקה וללא רקע מדעי, אשר לא ילמד בקורסי ההכנה, לא יוכל להתקבל לאחר מכן ללימודים בחוג המבוקש.

תלמיד אשר מבקש לרענן את ידיעותיו ומשתתף בקורס ההכנה מרצונו החופשי אינו חייב לעמוד בדרישות הסיום.

מידע נוסף:

  1. ניתן להתגורר במעונות במהלך הקורס (ללא התחייבות למהלך שנה"ל) סוגי המעונות ותעריפים.
  2. סטודנט עם ליקויי למידה ו/או הפרעת קשב: לצורך קבלת התאמות, מתבקש להעביר אבחון תקף ל- 5 שנים האחרונות למשרד מרכז חממה - קמפוס מערב בניין 9 א'ניתן להגיש אבחונים עד 5 ימי עבודה מיום פתיחת הקורס, לאחר מועד זה לא ניתן לטפל בבקשות להתאמות.
  3. תכני הלימוד בקורס:

      כימיה - סילבוס.
      פיזיקה - סילבוס.
      מתמטיקה - סילבוס.

4. תקנון בחינות קורסי הכנה.

5. עזרי לימוד זמינים במערכת המודל.

* תלמיד אשר לא יודיע על ביטול הרשמתו יחויב במלוא עלות הקורס, גם אם לא למד אותו בפועל.

במקרה של ביטול השתתפות מלא (במכינה כולה) ייגבו דמי ביטול של 200 ₪.

קורס הכנה בכימיה - 600 ש"ח. להרשמה לקורס

קורס הכנה בפיזיקה - 600 ש"ח. להרשמה לקורס.

קורס הכנה במתמטיקה - 850 ש"ח. להרשמה לקורס.

*ניתן לשלם בתשלומים בקרדיט.

בהצלחה!!